HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluftstank och tryckkärl

Vi på Kompressorservice är återförsäljare av tryckkärl men även tryckluftstillbehör och tryckluftstankar.
En tryckbehållare är en behållare som är utformad för att hålla gaser eller vätskor vid ett tryck som är betydligt högre än omgivande atmosfärtryck och kan används inom en mängd olika områden.  De tillverkas i material så som stål, aluminium eller en glasfiber förstärk plats och är utformad för att klara de höga tryck och temperaturer som förekommer vid deras avsedda användning. Tryckbehållaren behöver designas, byggas, och underhållas enligt strikta säkerhetsstandarder för att förhindra fel och utsläpp av eventuella material som är farliga och inte ska hamna i luften.  Tryckluftstank eller tryckkärl, som är den mer fackmässiga benämningen, har som uppgift att verka som en buffert för tillfälliga toppar i luftuttaget och att ha en utjämnande effekt mellan det växlande trycket i kompressorn och rörnätet. En tryckluftsbehållare i rätt storlek är en god lösning för att möta ett ökat flödesbehov. Driften av systemet blir mer effektiv, både utifrån anläggningens storlek och verksamhetens energikostnader. Några fördelar är: 
  • Separerar kondensatet från tryckluften som enkelt kan dräneras med en ventil. 
  • Ska det göras ett snabbt uttag behöver inte kompressorn startas och minska därför belastningen. Resultatet blir minskad åtgång av energi och minskat slitage.
  • Filter och andra tillbehör håller längre om tryckluftsbehållaren är rätt dimensionerad och skapar mindre differenser på trycket, lägre temperatur samt mindre kondensat som behöver torka eller filtrerats. 
För serietillverkade tryckkärl finns det gemensamma bestämmelser inom EU vilket relegerar att kärlen behöver vara CE-märkta. De behöver även vara försedda med ett intyg som påvisar konstruktion, produktionskontroll samt instruktioner för tryckkärlets handhavande. 

Välj rätt tryckluftstank

Ett tryckluftssystem är en avancerad anordning som kräver rätt kompetens för att installera och utföra service på men också en väl avvägd installation utifrån verksamhetens storlek. När du väljer system för tryckluft, se till att samarbeta med någon som har god erfarenhet och som har koll på kostnader. Både tryckluftstanken och dess tillbehör, liksom kompressorn som sådan kräver mycket energi vilket kan innebära stora kostnader. Inte bara i själva investeringen av anläggningen utan även löpande.  Den samarbetspartner du väljer ska även kunna komma med förslag när det är dags att växla upp, eller ner anläggningen, beroende på verksamhetsförändringarna. Därför är det viktigt att det inte bara är rätt kompressor utan även rätt tryckluftstillbehör som optimerar anläggningen.  Vi på HK-service kan hjälpa till i valet av tryckkärl eller tryckluftstank och tar fram en behovsanalys som fastställer vilken dimension kärl eller tank ska ha för bästa driftsäkerhet och lägsta driftkostnad. Tanken blir en förutsättning för en bra reglering av kompressorns kapacitet och för att hålla nere slitaget som blir på en kompressor. Inget som går att komma ifrån helt men går att minimera.  

Säkerhetsventil tryckluft 

Tryckluftsbehållaren måste ha en godkänd säkerhetsventil för tryckluft och vara besiktat av ett ackrediterat organ. Ventilen har den enkla uppgiften att öppna vid övertryck och skydda resten av systemet. Tänk på att säkerhetsventilen ska vara dimensionerad utefter det tryck kompressorn är godkänd för. Vi på Kompressorservice är återförsäljare av tryckkärl men även tryckluftstillbehör och tryckluftstankar.

Tryckluftstillbehör

Luftbehållaren, din tryckluftstank, fungerar som en integrerad del i ett helt tryckluftssystem där kompressorn fungerar som en motor och producerar luften. I systemet ingår även andra steg såsom kylning, torkning men även rening och filtrering. Alla dessa produkter har vi på Höglandets Kompressorservice. Tryckluften som går igenom tryckluftsbehållaren för som bekant med sig även vatten, en restprodukt av den komprimerande luften. Därför rekommenderar vi ofta även en kondensdränering till din anläggning, gärna en variant som är timer- eller nivåstyrd. Styrningarna skapar en större kontroll på dräneringen och ger dig en trygghet.  En tryckluftsbehållare ska installationsbesiktigas av ett akrediterat organ. Också om det görs några ändringar eller sker någon form av skada på tryckkärlet ska en revisionsbesiktning genomföras av ett ackrediterat företag. Detta är inspektioner som ska ske utöver de återkommande besiktningarna som sker löpande för att kontrollera så anläggningen och systemet är helt och fungerar som det ska. Hur ofta det ska göras beror på system och fastställs av er tekniker från det ackrediterade företaget, men ett vanligt tidsintervall brukar 4 år. Rätt intervall på service och under håll kommer öka driftssäkerheten, driftsekonomin och inte minst livslängden på systemet. Därför blir det en viktig del som vi gärna hjälper till med.   Några olika typer av tryckluftstillbehör är:  Flödesmätare – en mätare som visar luftförbrukningen och kan upptäcka eventuella läckage. Daggpunktsmätare – övervakar tryckluftens daggpunkt och ger en indikation om någon del av anläggningen slutat fungera.  Kompressorstyrningar – ett centralt styrsystem. Har man en anläggning med flera tryckluftssystem är det bra att kunna sköta och styra anläggningen med ett överordnat styrsystem. 

Frågor om tryckkärl, tryckluftstank eller tryckluftsbehållare? 

Vi finns här för er så har ni några frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss så delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap. Ni når oss enklats via telefon eller mejl och uppgifterna hittar längst när på sidan.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.