HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluftsläckage och läckagesökning

För att minska risken för tryckluftsläckage, gör en mätning. Det sparar både tid och pengar. Hör av dig till oss så så hjälper vi dig. 

När en verksamhet är helt nystartad är vårt jobb ganska enkelt. Tillsammans med kunden gör vi beräkningar på vilken kapacitet som krävs för själva verksamheten och vi ger förslag på en anläggning som är tillräcklig. Nya anläggningar har förstås inget tryckluftsläckage utan är från början tätt.

Dock driver våra kunder, både befintliga och nya, oftast verksamheter som varit igång ett tag. Ibland i flera generationer och är etablerade i respektive bransch sedan länge. Deras anläggningar tuffar och går och de har inte en tanke på att de kan faktiskt spara både pengar och energi på att göra en läckagesökning på sitt system för tryckluften.

Läckagesökning och kapacitetsmätning

Även om vi fått förmånen att installera anläggningen eller kompressorn från början måste vi ibland göra en kapacitetsmätning för att kunna säkerställa att vi ger förslag på rätt utrustning. Det är förstås ännu viktigare om det är en helt ny kund för oss.  Det gör vi genom att mäta kW, tryck och flöde och kallas också för tryckfallsberäkning. Ett tryckluftsläckage däremot innebär att du i princip eldar för kråkorna.

Läckagesökning

All den luft som din anläggning producerar kommer således inte din verksamhet till godo och precis som det låter så läcker det någonstans. Ibland är det en utmaning att hitta dessa läckor, speciellt om man inte har erfarenheten eller bästa utrustning för ändamålet. En servicetekniker från oss vet vad han eller hon letar efter. Med hjälp av särskild utrustning som fångar upp läckagen som tex ultraljud samt en kamera som fotar och kategoriserar läckagen utefter storlek så får vi en tydlig bild över vilka åtgärder som behöver göras och i vilken prioriteringsordning. Självklart följer vi upp mätningen av tryckluftsläckaget med förslag på åtgärder.

Kostnad för tryckluftsläckage

Inte nog med att ett tryckluftsläckage innebär att en anläggnings hela kapacitet inte utnyttjas, vilket är synd i sig, det innebär också en ökad kostnad. Eftersom din kompressor får jobba mer och fler timmar för att nå samma kapacitet som om den gick fullt går det år mer energi. Det drar också med sig högre slitage på anläggningen som i sin tur kräver oftare service och underhåll. Något som också inbegrips i kostnaden förstås. Speciellt om anläggningen har några år på nacken.

För att minska risken för tryckluftsläckage, gör en mätning. Det sparar både tid och pengar. Hör av dig till oss så så hjälper vi dig. 

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.