HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluftsfilter och tryckluftstillbehör

Vill du veta mer om filter, tryckluftstillbehör och hur vi kan hjälpa dig? Ta gärna en kontakt med oss!

Vattenavskiljare för tryckluft 

En vattenavskiljare är en anordning som har funktionen att separera olika vätskor från varandra där några exempel kan vara:

-Vatten och olja 

-Vatten och luft 

-Andra kombinationer av vätskor och gas. 

I en tryckluftsanläggning är det vatten som din vattenavskiljare ska avlägsna mest då tryckluft och vatten går hand i hand eftersom all luft innehåller vattenpartiklar. I en komplett anläggning som producerar tryckluft är således en vattenavskiljare en nödvändig del av systemet. 

Bra matchning mellan kompressor och filtrering

Som resultat av en bra matchning mellan kompressor och filtrering så som vattenavskiljare kan det ge upp till 80 – 90 % i effektivitet. Resterna som blir kvar försvinner ut som vattendimma med tryckluften in i luftbehållaren. Som alltid när det kommer till tryckluft är dimensionering viktigt, så även vid filtrering och vattenavskiljning.

Vi på Höglandets Kompressorservice har stor erfarenhet och kunskap kring dessa delar såsom tryckluftstillbehör och filtrering, och inte bara själva kompressorn. Våra servicetekniker erbjuder hjälp med att göra en behovsanalys där det fastställs vilken typ av utrustning som er anläggning behöver. Vid genomgång av analysen rekommenderar er tekniker vad för typ av vattenavskiljare som lämpar sig för ert system. 

Tryckluft och tillbehör

För att en kompressor ska kunna producera kvalitativ tryckluft och för att processen ska kunna genomförs på ett driftsäkert sätt behöver ni komplettera kompressorn med olika tryckluftstillbehör. En typ av tryckluftstillbehör är tryckluftsfilter som efter installation i systemet filtrerar halten av föroreningar för att tryckluften ska nå en godkänd nivå på kvalitet och renhetsgrad.

Exempel på filtreringsmetoder är ytfiltrering, djupfiltrering samt en metod som använder aktivt kol. Ett tryckluftsfilter används för att avlägsna föroreningar från själva tryckluften inne i din anläggning, som kompressorn är en stor del av. Föroreningen kan till exempel komma från oljan som används till kompressorn eller att det finns speciella krav på reningsgrad som luften ska hålla i systemet.

Kravet på ren luft är stort på vårdinrättningar

Ett bra exempel på dessa krav är medicinsk luft på sjukhus. Eller andra inrättningar där kravet på ren och torr luft är stort. Såsom tandläkar- och veterinärmottagningar eller inom industrier för tillverkning av livsmedel eller farmaceutiska preparat.Beroende på vilka kvalitetskrav din specifika verksamhet har på tryckluften så väljer du vilken typ av filtrering som behövs och tar sedan hänsyn till det aktuella flödet. Partiklar, vatten (dropp- eller ångform) utöver olja är det som filtreringen ska hjälpa till att eliminera ur tryckluften.

Dimensionera tryckluften och tillbehören

Att dimensionera trycklufttillbehören rätt och smart blir viktigt för att kunna uppfylla kraven samt för att öka livslängden på anläggningen. Det har även en inverkan på driftskostnaden och för att kunna hålla den nere och skapa en låg energiförbrukning bör man ta hänsyn till vilka tillbehör som behövs.

Några olika typer av tryckluftstillbehör är: 

Läckagesökare – används på trycksatta system för att upptäcka eventuella läckage i tryckluftledningarna, gas, ånga eller kylanläggningar. 

Flödesmätare – en mätare som visar luftförbrukningen och kan upptäcka eventuella läckage.

Daggpunktsmätare – övervakar tryckluftens daggpunkt och ger en indikation om någon del av anläggningen slutat fungera. 

Kompressorstyrningar – en central som styrsystemet. Har man en anläggning med flera tryckluftssystem är det bra att kunna sköta och styra anläggningen med ett överordnat styrsystem. 

Filter för tryckluft påverkas av årstider och temperaturskillnader

Visste du att även variationer i klimat och årstider, som orsakar skillnader i temperatur, också påverkar ett filters avskiljningsförmåga? Det vill säga, hur ren luften blir av filtret. För att nå så bra resultat som möjligt med din anläggning och dess tryckluftfilter ska luften helst vara så torr som möjligt. Filtreringen fungerar sämre om det finns så kallat, fritt vatten i luften. Då slits filtret ut fortare. Lufttemperaturen påverkar också livslängden på filtreringen på din anläggning. Oljeångan ökar när temperaturen ökar och då får tryckluftsfiltret jobba än mer och har en kortare livstid.

Har du frågor om tryckluftsfiltr, vattenavskiljare och tryckluftstillbehör? 

Vill du veta mer om tryckluftsfilter och tryckluftstillbehör samt hur vi kan hjälpa dig? Då är du mer än välkommen att ta kontakt med oss via mejl eller telefon så får du ta del av vår erfarenhet och kunskap vi samlat ihop genom åren.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.