HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluft

Vi arbetar med att leverera och implementera helhetslösningar inom tryckluft och kompressorer.

Vi på HK-service arbetar med att leverera och implementera helhetslösningar inom tryckluft och kompressorer. Vi tar fram lösningar på tryckluftsanläggningar som passar er och eran verksamhet på allra bästa sätt. 

Vad är tryckluft?

Tryckluft består av precis samma luft som vi andas, till stor del av kväve, syre och vattenånga men till skillnad mot ett ämne i vätskeform så kan luft däremot komprimeras och därmed minska i volym. Tryckluft är därför luft som har pressats upp till en högre trycknivå är den omgivna atmosfären och kan i sin enklaste form vara exempelvis en fotbollspump eller en cykelpump. Vilket är kanske den vanligaste sättet som vi människor använder funktionen på. Men det används även ofta som en kraftkälla i industriella processer och verktyg. Exempelvis i sprayfärgsprutor, borrhammare och luftkompressorer. Tryckluft används även som en energikälla för att driva pneumatiska system, såsom ventiler och cylinderstyrningar. 

Tryckluften kommer i från vår vanliga luft och när den kapslas in för att komprimeras består den av samma innehåll så som vattenånga som när den komprimeras bidrar till en ökad luftfuktighet än i vanlig luften vi andas in. 

Använda tryckluft för att driva maskiner 

Att utvinna energi av tryckluft som sen används för ett exempelvis driva maskiner har många fördelar. Som kraftkälla är tryckluften nämligen både en ren och ofarlig källa som har många olika användningsområden.

Två av de vanligaste kompressoranläggningarna är kolvkompressor och skruvkompressor och för att välja rätt kompressoranläggning behöver man ta några olika faktorer i beaktning. Målet är att göra en bedömning av ett behov så tryckluftsanläggningen kan nyttjas på ett optimalt sätt. 

  • Mängden tryckluft som går åt för att utföra arbetet så som de är tänkt. Bedömningen av detta kan vara svår att utföra om man inte besitter kunskapen men det kan vi på HK-service hjälpa till med
  • Enligt vilken driftcykel förbrukas tryckluften. Hur kommer förbrukningen se ut under arbetsdagen? Kommer den variera eller ligga på en konstant förbrukning?   
  • Vilken kvalitet på tryckluftens vatten-, olje- och partikelinnehåll kräver den anslutna utrustningen. Beroende på vad tryckluften ska användas till kan det finnas olika krav på just kvalitén. För att hantera halten av ovannämnda ämnen kan man välja att installera olika typer av tryckluftfilter som antingen renar genom ytfiltrering, aktivt kol eller djupfiltrering. Det finns ISO-normer som klassificerar tryckluftens innehåll. 
  • Vilket arbetstryck kräver den anslutna utrustningen? Att ha ett för lågt tryck kan ha stor inverkan på verktygets effektivitet, men det är heller inte bra att mata maskinen med för högt tryck. Överbelastningen som sker av för högt tryck kan leda till skador och förkortad livslängd på verktygen. Dessutom ökar förbrukningen av tryckluft och i längden energikostnaden. 
  • Antalet kompressorer är också en faktor att räkna på. Beroende på hur stor anläggning ni har kan olika antal vara rätt för er. Det är inte alltid lönsamt att ha en vid varje arbetsstation utan har ni en stor anläggning kan en centralt placerad kompressoranläggning vara fördelaktigt för er. Det blir då lättare att optimera kapaciteten som kommer minska på energi- och investeringskostnader. Det blir även betydligt enklare att övervaka underhållsstatus samt att det går att effektivisera ventilation och värmeåtervinning som också kommer ha minskad energikostnad som följd. 

Så bra investering som möjligt

Det blir viktigt att överväga denna typ av faktorer för att göra en så bra investering som möjligt när man ska köpa en anläggning för tryckluft. Många gånger är investeringskostnaden låg och energikostnaderna är den som är hög så det kan vara en fördel att minska på den så mycket som det går. Här blir mängden tryckluft som används en viktig faktor för att kunna beräkna rätt eftersom det kommer att påverka elförbrukningen. Många gånger väljer man en för stor maskin för sitt behov och får då en högre elförbrukning än vad som är nödvändigt. Vill man ha hjälp med att räkna ut sitt flöde av tryckluft kan våra servicetekniker på HK- service hjälpa till med en flödesmätning och ta fram vilken typ av anläggning som är bäst lämpade för er och er verksamhet.   

Vi tar ett helhetsgrepp om projektet 

Vi erbjuder att finnas där genom hela projektet så ni kan ägna er åt er egen verksamhet och samtidigt känner att en trygg hand driver arbetet med att välja och installera er nya anläggning.  

Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys samt kapacitetsmätning för att med den som underlag kunna dimensionera din kompressoranläggning efter verksamhetens behov. När valet av anläggning är spikat och klart hjälper vi till att ansluta anläggningen till befintligt rörnät samt utbildar personal som ska ansvara för anläggningens drift. 

Duktiga servicetekniker

När er tryckluftsanläggning är i drift och rullar i eran arbetsprocess lägger vi upp en plan för när underhåll och service ska ske. Att teckna ett serviceavtal gör att du enkelt vet att service blir gjord ute efter behov och av en sakkunnig tekniker. Vi har duktiga servicetekniker som har lång erfarenhet av kompressorer samt pneumatik och kan se till så er anläggning arbetar smidigt och ut efter rätt förutsättningar. 

Skulle det dyka upp problem under tryckluftanläggningens livscykel finns vi alltid här för er. Vi har jourverksamhet dygnet runt och kan genom den ställa upp direkt om det skulle hända något oförutsett. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp om projektet och finns där för er genom jobbet. Från projektering och installation till service och eventuella akutåtgärder som kan uppstå. 

Komplettera ditt tryckluftssystem 

Förutom en kompressor behövs även ytterligare utrustning för att tryckluft ska kunna implementeras i en arbetsanläggning. Delar som torkar, filter, tryckkärl, kondensreningsverk och rörledningar med mera flera att komplettera ert system. Genom rätt service och delar kommer systemet kunna vara i drift i många år framåt och kunna behålla rätt prestandard samt driftsekonomi. 

Frågor om tryckluft? 

Vi finns alltid här för dig så tveka inte på att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring tryckluft eller tryckluftsanläggningar. Du kan enkelt nå oss vi telefon eller mejl och kontaktuppgifterna hittar du här på hemsidan.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.