Våra tjänster inom kompressorservice

Vi gör allt för att du ska få en tillgänglig och kunnig service.

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad kompletterande tjänster för att din anläggning ska vara så effektiv och väl fungerande som möjligt. Det innebär att du kan ägna dig åt det du behöver i din verksamhet – med oss som partner får du en tryggare arbetsdag.

Projektering

Service

Offert

Installation

Analys

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

​PROJEKTERING / OFFERT / INSTALLATION

Behovsanalys

Har du rätt utrustning i din kompressoranläggning och rätt dimensionerat rörsystem? Genom behovsanalysen säkerställer vi att du får rätt kapacitet, luftkvalitet och optimal driftekonomi i din tryckluftsproduktion.

Mätning

Ibland måste vi göra en kapacitetsmätning av din anläggning för att kunna säkerställa att vi ger förslag på rätt utrustning. Vi mäter kW, tryck och flöde. Utan förståelsen för informationen är du bara halvvägs. Den kunskapen har vi!

Dimensionering

Med en noggrant utförd behovs- och mätvärdesanalys kan vi dimensionera din kompressoranläggning efter verksamheten. På det sättet eldar du inte för kråkorna men installerar heller inte en anläggning som är för liten, vilket kan innebära ökad effektåtgång i förlängningen.

Offert

Vi tar aldrig den enkla vägen. Våra offerter baseras alltid på den information vi fått från behovsanalys eller mätning. Så att det blir så optimalt som möjligt.

Rörinstallation

När du ska installera din anläggning behöver den anslutas till befintligt rörnät. Det kan vi hjälpa till med. Om det så krävs gör vi även modifieringar med fler nedstick från rörstammen eller vid flytt av produktionsmaskiner. Ibland är vi med från starten och designar nya rörsystem från grunden.

Utbildning

Vi utbildar både i samband med driftsättning och vid uppdateringar. Och självklart har vi alltid tid för att svara på dina frågor, ge råd och tips.

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

​VI  UTFÖR ANALYSER

Intelligent realitidsövervakning

Med hjälp av iConn har du kontroll över din anläggnings prestanda. Den förutspår avvikelser i realtid och stödjer Industri 4.0. Det bästa av allt – den kan installeras i alla fabrikat!

Riskbedömning

Vi ser till att ni uppfyller lagkravet som innebär att ni måste ha gjort en riskbedömning enligt AFS 2017:3. Du får en grundlig genomlysning och djupare kunskap om din anläggning, som ger en trygg och säker arbetsmiljö.

Energianalys

Få ner energiförbrukningen, minska miljöpåverkan och bli mer lönsam. En energianalys är ett av de bästa sätten att spara pengar i din produktion. Med avancerad mätteknik och smart mjukvara skapar vi utförliga rapporter som är lätta att förstå. Och självklart ger vi ett smart förslag på energibesparing. Vi är ju smålänningar!

Läckagesökning

Eldar du för kråkorna? En tryckluftsanläggning som läcker kostar mycket pengar. Det är inte bara läckaget som är dyrt – det drar också ner din kapacitet. Vi gör ofta en mätning innan själva läckagesökningen för att bedöma behovet. Med hjälp av en akustisk kamera, mikrofoner samt ultraljud upptäcker vi läckagen. I genomsnitt brukar besparingen ligga på cirka 20 %.

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

BOKA LÖPANDE ELLER AKUT SERVICE

Löpande service

Lägg upp en underhållsplan för service i intervaller. Eller ännu bättre, teckna ett serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat. Våra servicetekniker är passionerat intresserade av kompressorer och pneumatik och ser till att din anläggning får en förstklassig behandling. Vårt mål är att det alltid ska vara samma person som gör jobbet – från projektering och installation till service och akutåtgärder.

Akut service

Vi har jour dygnet runt. Ring 070-327 07 58 och berätta om ditt problem. Våra servicetekniker rycker ut direkt.