Boka en kostnadsfri systemanalys

Sänk era energikostnader

När vi genomför en systemanalys med AirTracker ™ kommer vi att kunna ta reda på hur ni kan sänka era energikostnader och förbrukning samt förbättra era hållbarhetsmål.

Systemanalysen med AirTracker ™ ger även:

Sänkta kapitalkostnader

Minimerade energiförluster

Möter behovet av tryckluft bättre

Färre produktionsstopp & kasserade slutprodukter

Minskat underhållsarbete & minskad risk för haveri

Hör av dig för att boka en kostnadsfri analys

Se våra informationsfilmer:
Varför fokus på Tryckluft?
Tryckluft står normalt för mellan 10-30% av industriell energiförbrukning, varav ca 90% av denna energi förloras. En stor del kan återvinnas genom att installera värmeåtervinning.
Den återvunna värme kan användas till allt från uppvärmning av lokaler och varmvatten till delar av processer. Av de återstående 10% i tillförd energi som går till tryckluft, slösas ca 25–50 % genom läckage.