HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Skruvkompressor

Skruvkompressorn är en av de vanligaste typerna av kompressorer. Den arbetar genom att luften komprimeras inne i kompressorhuset.

Skruvkompressorn är en av de vanligaste typerna av kompressorer. Den arbetar genom att luften komprimeras inne i kompressorhuset. 

Hur funkar en skruvkompressor? 

Den vanligaste varianten av skruvkompressor inom industri är den vätskeinsprutande men marknaden erbjuder även en torrgående version av skruvkompressorer.  

I en vätskeinsprutad skruvkompressor kyls tryckluften med kylvätska. Vätskan är oftast en olja som cirkulerar inne i det slutna systemet som finns i kompressorhuset. Efter att luften har komprimerats separeras kylvätskan ut i en oljeavskiljare och tryckluften kan fortsätta vidare till luftbehållaren. 

Till skillnad mot den vätskeinsprutande modellen använder inte en torrgående skruvkompressor någon kylning i kompressionsutrymmet. Utan måste komprimera luften i två steg där kylningen av luften sker mellan kompressionsstegen. 

En skruvkompressor lämpar sig för sporadisk användning så väl som kontinuerlig användning men blir som mest driftsekonomisk vid en stående användning och hög belastningsgrad. 

Värme- och energiåtervinning 

När man använder en skruvkompressor för att komprimera luft bildas även energi i form av värme som går att ta vara på och ge en bättre ekonomisk tryckluftsproduktion. Ett sätt är genom vattenburen värmeåtervinning som går ut på att förvärma returvattnet i värmesystemet, återvärma vatten i fjärrvärmesystemet eller värma processvatten. Hel 80% av energin som tillförs till kompressorn kan användas till vattnet som temperaturhöjning. 

Ett annat sätt är luftburen värmeåtervinning som är ett billigt och enkelt alternativ. Beroende på om det är sommartid eller vintertid så leds den varma eller kalla luften från kompressorn till exempelvis angränsade rum i lokalen och leds sen tillbaka till kompressorrummet. Många gånger ger denna metod en snabb återbetalning av investeringskostnaden som lagts vid installeringen av skruvkompressor.  

Frågor om skruvkompressorer? 

Vi finns här för er så har ni några frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss så delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap. Ni når oss enklats via telefon eller mejl och uppgifterna hittar längst när på sidan.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.