HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Kyltork

En kyltork är en anordning som används för att torka tryckluft för att slippa vatten i systemet m.m.

En kyltork är en anordning som används för att torka tryckluft för att slippa vatten i systemet och vidare till produktionsmaskiner och verktyg.

Luften består av en viss mängd vattenånga men genom att genomföra en torkprocess kan vi avlägsna fukten och få torrare tryckluft. Kyltork är en typ av torkutrustning.

Kyltorkar fungerar genom att den suger in den fuktiga luften i enheten och sen kyler ner luften till en temperatur där fukten kan kondensera och samlas i en behållare. Genom den processen kan kyltoken avfukta luften och hålla luftfuktigheten på en låg nivå. 

Torka tryckluften 

Genom att torka tryckluften som används till maskiner och verktyg minimerar man riskerna för korrosionsskador i exempelvis ett tryckluftssystem. Detta kommer öka livslängden och driftskapaciteten på era maskiner och verktyg. Att behöva reparera eller döma ut verktyg som skadats av vatten blir oftast dyrare i längden.  

Två olika metoder 

För att torka tryckluften använder man sig av två olika sorters metoder som heter adsorptionstorkning och kyltorkning.  

Adsorptionstorkning består av två behållare med ett innehåll av ett torkmedel som torkar luften när den går genom behållarna och möter medlet. Då många adsorptionstorkar använder tryckluft i torkprocessen, är det en stor fördel att välja en som är daggpunktsstyrd och därmed spara mycket energi.

Kyltorkningen ser lite annorlunda ut och sker genom att maskinen innehåller en kylkompressor, värmeväxlare samt köldmedie. Inne i maskinen kyls tryckluften ner till en temperatur mellan ±0 och +6o grader Celsius och då kan kondensvattnet separerar och fälls ut. Nu har tryckluften en temperatur på +3 till +10 grader Celsius och ger en kondensfri tryckluft som passar att användas i uppvärmda lokaler. Det är ett enkelt system att installera och med ett oljeavskiljande filter minskas även risken för oljepartiklar i tryckluften 

Välja rätt kyltork

När ni ska välja dimension och kapacitet kyltorken finns det några faktorer att ta i beaktning. 

-Vilken temperatur och vilket tryck har tryckluften före torken?

-Hur stor är flödesmängden genom torken? 

-Vilken daggpunkt önskas efter torkprocessen? 

-Vilken temperatur har omgivningsluften? 

Frågor om kyltork? 

Vi finns här för er så har ni några frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss så delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap. Ni når oss enklats via telefon eller mejl och uppgifterna hittar längst när på sidan.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.