Menu
JOURNUMMER
070-327 07 58
SKICKA E-POST
info@hkservice.se
  Minimera risker i din anläggning

  Minimera risker i din anläggning

  Minimera risker i din anläggning och arbeta säkert

  Är ditt tryckluft och kompressorsystem säkert? Vet dina medarbetare hur man arbetar med systemet på ett säkert sätt?

  Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2002:1, "användning av trycksatta anordningar", kräver att en korrekt riskbedömning utförs, före driftsättning. Det finns många fördelar med riskbedömningen;
  -potentiella riskkällor kring användning identifieras
  -säkrare arbetsmiljö när riskreducerande åtgärder vidtagits
  -ökad driftsäkerhet
  -kostnadsbesparingar
  -du får ökad kunskap om egna anläggningen
  -arbetsverktyg för framtida analyser skapas
  -myndighetskraven uppfylls

  Efter genomförd analys får du en komplett rapport och även förslag på lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Vi samtalar gärna med dig om rapporten och ger fördelaktiga kostnadsförslag på hur vi tillsammans skall åtgärda de risker som finns.

  Vi utför riskbedömningar

  För att uppfylla arbetsmiljöverkets krav krävs att du har en uppdaterad riskbedömning för din anläggning. Det kan vi hjälpa dig med! En riskbedömning kan utföras av någon med tillräcklig kompetens att göra dessa bedömningar. Om någon sådan inte finns inom företaget ska en utomstående sakkunnig anlitas. Vi har lång erfarenhet inom tryckluft och vi har kunnig personal som utbildat sig i syfte att identifiera risker och dokumentera dessa på ett korrekt sätt. Välkommen att kontakta oss för en offert. Är du vår kund avseende förebyggande underhåll så kan vi se till att samköra dessa tjänster. Samma sak gäller de återkommande uppdateringarna.