Menu
JOURNUMMER
070-327 07 58
SKICKA E-POST
info@hkservice.se
  Projektering & Installation

  Projektering & Installation

  Vi projekterar och installerar kompletta anläggningar som är optimerade för din produktion avseende kapacitet, driftsäkerhet och ekonomi. Under de nära 40 år vi tryckluftsystem och kompressorer har vi skaffat oss en stor kundskap och erfarenhet av vad som verkligen behövs i en väl fungerande  energieffektiv kompressoranläggning. 
  I åtagandet ingår självklart även utbildning av dina medarbetare. När du vänder dig till oss, kan du alltid räkna med en trygg affär med personligt engagemang. 

  Helhetsåtagande och trygghet

  Vårt helhetsåtagande omfattar analyser och mätningar för att säkerställa dimensioneringen och behovet av eventuell kringutrustning som torkar, filter, luftbehållare eller reningsverk. Därefter bevakar vi leveransen och planerar den nyckelfärdiga installationen för att minimera eventuella driftstörningar. Vår önskan är alltid att din anläggning skall fungera så smidigt och effektivt som möjligt!

  Utbildning och personligt engagemang

  I åtagandet ingår självklart även utbildning av dina medarbetare. När du vänder dig till oss, kan du alltid räkna med en trygg affär med personligt engagemang. Vi finns, som du säkert vet, alltid till hands för dig när det gäller support, råd, tips och hjälp när det gäller din trycklufts- och kompressoranläggning.

  Ladda hem produktblad här!