Menu
JOURNUMMER
070-327 07 58
SKICKA E-POST
info@hkservice.se
  Helhetslösningar för tillverkningsindustrin

  Helhetslösningar för tillverkningsindustrin

  Höglandets Kompressorservice är en kompetent samarbetspartner med helhetsåtagande. Vi projekterar och installerar kompletta anläggningar och utför service på alla typer av kompressorer – även på dem som vi inte själva har installerat. Vår alerta serviceorganisation utför felsökning och reparationer dygnet runt. Vi erbjuder också planerad service och underhåll med eller utan serviceavtal. Vi är mästare på att lösa problem och göra förbättringar!

  Effektivare och mer konstnadseffektiv produktion

  Många av våra kunder väljer att utnyttja vår kompetens för en effektivare produktion. Vi erbjuder en rad strategiska tjänster som kan bidra till ökad produktivitet och bättre ekonomi. Vi hjälper dig med riskanalyser och att kvalitetssäkra anläggningen enligt AFS 2001:2. Vi genomför också flödes- och energianalyser samt läcksökningar som kan minska din kubikmeterkostnad kraftigt.

  Trygghet och kunskap

  När du väljer oss som leverantör får du en ”egen” tekniker som tar fullt ansvar för din tryckluft. Det är alltså samma person som projekterar, installerar och senare servar anläggningen. Det ger en trygghet utöver det vanliga.