”Du får helhetslösningar av högsta kvalitet, med optimerad effektivitet. Dessutom kan vi lämna tio års garanti! Malin Annerhult, VD

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Produkter inom tryckluft och kompressorer

Vi är stolta över att vara distributör till Gardner Denver som är en av världens ledande leverantörer av kompressorer och kringutrustning.

Det innebär att du får helhetslösningar av högsta kvalitet, med optimerad effektivitet till bästa pris. Dessutom kan vi lämna tio års garanti! Men ändå – och det här är jätteviktigt för våra kunder – är vi märkesoberoende med kompetensen och viljan att installera och serva alla typer av anläggningar. Vårt helhetserbjudande omfattar förstås också alla andra produkter som behövs för en effektiv tryckluftsanläggning.

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Produkter för en effektiv tryckluftsanläggning

Skruvkompressor

En skruvkompressor lämpar sig vid både intermittent och kontinuerlig drift. Driftekonomiskt sett är den optimal vid en hög belastningsgrad (on/off-kompressor) men med modern frekvensstyrning kan man reducera energiåtgången även vid varierat tryckluftbehov. Individuell bedömning av faktiskt behov och driftcykel är viktig inför val av kompressor. 75% av en kompressors livscykelkostnad består av energikostnad, 25% står för investerings- och underhållskostnad.

Det är den lägsta kostnaden man ska utgå ifrån när man väljer typ av kompressor, inte lägsta pris.

Finns som:

  • Oljesmord / oljefri
  • Luftkyld / vattenkyld
  • 2-500 kW
  • 5-13 bar

Kolvkompressor

En kolvkompressor passar den mindre verksamheten och är avsedd för intermittent användning. Kolvkompressorns belastningsgrad bör inte överstiga 60%. Den kräver nedkylning mellan cyklerna för att inte överhettas. När den passar in i verksamheten så är fördelarna ett lägre investeringspris och billigare underhåll än skruvkompressorn.

Finns att få som oljesmord eller oljefri, en- eller flerstegsutförande.

 

Torkning av luft

I torkprocessen avlägsnas fukt ur tryckluften. Risken för korrosion i system och hos slutanvändare minskas med torr tryckluft. Främst är det två metoder som används: kyltorkning och adsorptionstorkning. Valet styrs av vilka krav som ska uppfyllas avseende tryckluftens kvalitet.

Kyltork
Torkar luften ned till +3°C, vilket ger kondensfri luft i uppvärmda lokaler. Viktigt att känna till vid dimensioner är temperatur på tryckluften, omgivningstemperatur och flödet genom torken.

Adsorptionstork
Används när det krävs mycket torr tryckluft med tryckdaggpunkt på mellan -20 och -70°C. Finns som varm- eller kallregenererad.

 

Filtrering

Beroende på vilka kvalitetskrav en verksamhet har på tryckluften så väljer vilken man typ av filtrering som behövs och tar hänsyn till aktuellt flöde. Partiklar, vatten (dropp- eller ångform) och olja är det som filtreringen ska hjälpa till att eliminera ur tryckluften.

Tryckluftskvalitet enligt ISO 8573-1:

 

Tryckkärl

Tryckkärlets uppgift är att verka som en buffert för tillfälliga toppar i uttaget, ha en utjämnande effekt mellan det växlande trycket kompressor – rörnät. En behållare i rätt storlek är god lösning för att möta ett ökat flödesbehov. Kondensdränering rekommenderas, timer- eller nivåstyrd. Ett tryckkärl måste ha en godkänd säkerhetsventil och vara besiktat av ett ackrediterat organ.