Menu
JOURNUMMER
070-327 07 58
SKICKA E-POST
info@hkservice.se

  Kompressorer kräver kontinuitet

  Kompressorer kräver kontinuitet

  ​Regelbunden service ger lägre energi- och driftskostnader

  En rätt dimensionerad och servad kompressoranläggning är en värdefull tillgång. Den bidrar till ökad produktivitet med högre effektivitet och färre stillestånd. Om den levereras och underhålls av servicetekniker med rätt kompetens kan den också minska dina energi- och driftskostnader i ditt tryckluftsystem. Allt som krävs är kontinuitet. Att du har någon som kan din verksamhet och just din anläggning. Kända och betrodda ansikten som finns kvar, år efter år, och som alltid ställer upp. Oavsett tid på dygnet.

  Hög tillgänglighet

  Höglandets Kompressorservice står för den kontinuiteten. Vi är ett familjeföretag med snart 40 år i branschen, och har nyligen genomfört ett framgångsrikt generationsskifte. Sedan starten 1979 har vi projekterat, installerat och servat kompressoranläggningar åt mer än 1000 kunder i södra Sverige. Genom att fokusera på vårt närområde har vi möjligheten att ge snabb och personlig service till kunder inom alla segment, oberoende av storlek. Bland våra kunder märks Sapa, Husqvarna, IKEA och ITAB samt många av regionens mindre och mellanstora tillverkningsföretag.

  Kompetens och personlighet

  Eftersom vi har valt att enbart fokusera på tryckluftskompressorer är vi specialister med kompetensen att ta helhetsansvar. Vi vidareutbildar oss ständigt och ser till att ligga i teknikens framkant för att matcha den snabba utvecklingen inom produktion och automation. Energioptimering, läcksökning och riskanalys är några av redskapen vi använder för att hjälpa dig att få en energieffektiv och säker tryckluftsanläggning. Vi har också ett omfattande kontaktnät inom el, data och kyla för att säkerställa att varje anläggning får ett optimalt upplägg. Vårt huvudkontor och lager finns i nya lokaler i centrala Nässjö och vi har även ett servicecenter i Ljungby. Höglandets Kompressorservice är en verksamhet som andas professionalism och engagemang. Varmt välkommen till oss!

  Malin Annerhult, VD

  I snart 40 år har vi sålt, installerat och servat kompressorer. Vi är specialiserade på tryckluft och har kompetensen och resurserna att ta helhetsansvar för din anläggning. Läs mer här!

  Vi erbjuder snabb och personlig service till verkstadsindustrins alla segment. Bland våra kunder märks Sapa, Husqvarna, IKEA och ITAB samt många av regionens mindre och mellanstora tillverkningsföretag.

  Vi har valt att koncentrera vår verksamhet till södra Sverige. Därför kan vi alltid vara snabbt på plats. Vårt huvudkontor finns i nya lokaler i centrala Nässjö och vi har även ett servicecenter i Ljungby.

  Med vår hjälp kan du undvika kostsamma driftstopp. Vi erbjuder jourservice för tryckluftskompressorer dygnet runt.
  Klicka här
  för mer info!

  • 40 år!

  • Våra kunder

  • Nära dig

  • Alltid redo